Muzicoterapie

Muzicoterapie

Beneficiile  Muzicoterapiei

În primul rând doresc să clarific faptul că Muzicoterapia este o metodă de terapie! Nu se face ca un hobby, nu este nici o lecție de muzică, nici una de cor.

Termenul de terapie înseamnă un set de mijloace și metode de combatere a unor boli sau dizabilități.

Muzicoterapia este utilizarea muzicii și/sau a elementelor muzicale (sunet, ritm, melodie și armonie) de către un specialist calificat (muzicoterapeut) cu un beneficiar sau cu un grup într-un proces care vizează următoarele beneficii:

 • Facilitează și favorizează comunicarea
 • Îmbunătățirea memoriei și a atenției
 • Îmbunătățește starea de spirit
 • Facilitează învățarea
 • Intervine asupra motricității
 • Îmbunătățirea modului de exprimare
 • Dezvoltarea sentimentului de organizare
 • Promovarea stării de bine
 • Gestionarea stresului, anxietății, depresiei
 • Alinarea durerilor fizice
 • Stimularea concentrației
 • Îmbunătățirea modului de exprimare al sentimentelor
 • Alte obiective stabilite de terapeut pentru fiecare caz în parte

În mod tradițional, Muzicoterapia a fost aplicată la copii cu diferite dizabilități, însă ulterior datorită studiilor științifice făcute și a conștientizării beneficiilor multiple s-a extins pe mai multe paliere precum: patologiile psihice (Autism, depresie, psihoză, etc), neurologie (Alzheimer, Schizofrenie,  comă, recuperare post-comă, etc), în perioada sarcinii, postpartum, diferite dizabilități fizice. De asemenea, Muzicoterapia se folosește inclusiv pe parte educativă și ca metodă de prevenție.

Un aspect foarte important care trebuie menționat este faptul că Muzicoterapia se uitilizează din ce în ce mai mult alături de alte tehnici  de terapie ca și metodă de prevenție și reabilitare.

Muzicoterapia este de două tipuri: ACTIVĂ și RECEPTIVĂ.

Cea Activă constă în interacțiunea cu unul sau mai multe instrumente (în general instrumente de percuție mici care pot fi mânuite cu ușurință), dar și cu terapeutul, în timp ce muzicoterapia Receptivă este bazată pe audiții muzicale (care pot fi cântate de către terapeut dar și preluate din alte surse ca de ex. CD, dispozitive audio, etc).

Muzicoterapia Activă:

Această tehnică este de tip non-verbal și în general se bazează pe improvizația corpo-sonoro-muzicală și pe expresivitatea creativă. Scopul acestei tehnici îl constituie dialogul sonor. Prin intermediul interacțiunii cu pacientul se încearcă o relaționare și o comunicare care favorizează dezvoltarera efectului cathartic și al învățării. În ceea ce privește instrumentarul, este constituit din metodologia lui Orff (instrumente muzicale caracterizate de o mânuire ușoară, fără să fie nevoie de o competență specifică muzicală la bază), apoi de o gamă largă de timbre și tonuri, ca de exemplu: congas și bongas printre instrumentele de percuție, sau xilofonul și metalofonul din gama metalelor intonate, chitara care face parte din categiria instrumentelor cu coarde, maracasul, diferiți clopoței acordați, desigur și vocea dar și corpul, atât al pacienților cât și ale muzicoterapeutului. În metodologia Nordoff-Robbins este inclus și pianul în categoria instrumentelor pentru muzicoterapie activă.

Muzicoterapie Receptivă:

Faptul că aceasta nu implică motricitatea, activarea corpului din partea pacientului, stimulează reprezentarea mentală. Totodată, printre scopurile acestei metode se numără și: dezvoltarea capacității de comunicare și de expresie verbală, dezvoltarea personalității ca rezultat al stimulării imaginației și creativității, dar și a afectivității, educația estetică a pacienților, datorită rafinamentului repertoriului terapeutic. Piesele propuse spre audiție pot fi alese atât de către terapeut cât și de către cel care beneficiază de această metodă de terapie.

Despre mine

Maria Moldovan – Muzicoterapeut

             Pregătirea muzicală:

 • Am absolvit liceul de Muzică ,,Sigismund Toduță,, din Cluj-Napoca, profilul canto clasic;
 • Am participat la numeroase festivaluri și concursuri de Muzică Folk, unde om obținut diverse premii;
 • Am predat lecții de chitară, canto sau teoria muzicii, copiilor;
 • Am absolvit Academia Națională de Muzică ,,Gheorghe Dima,, din Cluj Napoca (licență și master) specializarea Pedagogie Muzicală;

În ceea ce privește Muzicoterapia:

 • În 2016 am primit o bursă de studiu pentru a studia Muzicoterapia la Roma, Italia, timp de 3 ani. Am continuat cu practică încă 3 ani la unul dintre cele mai importante centre de recuperare din Roma ,,Opera Don Guanella,, unde am lucrat cu diferite cazuri clinice mediu-grave precum: autism, recuperare post-comă, schizofrenie, epilepsie, sindromul Prader Willi, Sindromul Down, psihoză, retard mental.
 • Timp de 6 luni am făcut practică în Muzicoterapie, în cadrul laboratorului ,,Song in Therapy,, din Roma, unde am lucrat cu persoane cu Sindromul Down;
 • În 2019 am susținut un laborator de Muzicoterapie pentru copii cu retard mental, în orașul Molfeta, regiunea Puglia, Italia.
 • În 2019 am desfășurat un laborator de Muzicoterapie, timp de 3 luni, la o casă de bătrâni din localiatea Mica, județul Cluj;
 • În 2020 am participat la București la un workshop organizat de Asociația Română de Muzicoterapie: Music Therapy with children with Developmental Disorders practical interventions and theoretical foundation, susținut de Prof. Dr. Karin Schumacher, psihoterapeut, muzicoterapeut, autor si cercetator la Berlin.
 • Am participat la diverse acțiuni de voluntariat pentru persoanele cu diferse dizabilități în cadrul Caritas Cluj-Napoca.

În ceea ce privește pregătirea psihopedagogie specială:

 • Studentă la masterul: Terapia limbajului și audiologie educațională din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.