Privacy Policy

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

Dr. Psih CRISTEA MONICAACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Sub reglementarile oficiale in privinta confidentialitatii informatiilor in relatia pacient-terapeut, sunt de acord ca SC Cabinet Individual de Psihologie Cristea Monica, cu sediul în Cluj-Napoca, jud Cluj, str. G. Baritiu, nr. 22, ap. 2, CIF 36810610, Cod cabinet 1CJ319, să prelucreze numarul meu de telefon, adresa mea de e-mail si datele mele cu caracter personal, în scopul:

  • realizarii unei comunicari eficiente pe parcusul programului de tratament;
  • transmiterii de informări și oferte de pe adresele de e-mail ale domeniului psiholog-cluj-mc.ro;
  • ofertării și vânzării de produse și servicii; în scop de marketing pentru informare și acordarea de beneficii de loialitate;
  • realizarii de studii privind opiniile, nevoile si satisfactia clientilor, necesare pentru îmbunătăţirea permanentă a calității produselor și serviciilor oferite.

Confirm că am fost informat(ă) cu privire la drepturile mele prevăzute conform GDPR, precum dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (‘dreptul de a fi uitat’), dreptul de a restricționa procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unui proces automatizat sau de profilare, dreptul la retragerea consimțământului.


Consimtamantul este definit de GDPR – Regulamentul General cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, numit Regulamentul nr 679/2016, ca fiind o ‘manifestare liber exprimata, specifica, in cunostinta de cauza si clara a acorduluipersoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal cade exemplu o declaratie facuta inscris (inclusiv informat electronic), sau verbal’.

  • Am fost informat asupra faptului ca inanumite situatii, consimtamantul persoanelor vizate reprezinta temeiul juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci cand operatorul nu are unalt temei juridic.
  • Cunosc faptul ca dreptul la retragerea consimtamantului se face pe baza unei cereri scrise in care vor fi specificate caredate cu caracter personal se doresc a fi sterse. Urmare a exercitarii dreptului la retragerea consimtamantului, SC Cabinet Individual de Psihologie Cristea Monica se obliga sa distruga/stearga datele mele cu caracter personal
  • Datele cu caracter personal sunt orice date care pot duce la identificarea unei persoane (ex. Nume si prenume, CNP, adresa, nr de telefon.. etc.)